Cele:

W czasie szkolenia uczestnicy:
•    Poznają objawy wypalenia zawodowego i wykonają autodiagnozę.
•    Poznają i przećwiczą w działaniu różne techniki budowania dobrostanu psychicznego.
•    Poznają własne Profile Motywacji wg Reissa i ich konsekwencje dla codziennego życia osobistego i zawodowego.
•    Wypracują własny pakiet  osobistych strategii na rzecz budowania dobrostanu psychicznego.

 

 

Program:

1.    Zbudowanie dobrego klimatu i integracja grupy.
2.    Autodiagnoza po raz pierwszy – objawy wypalenia zawodowego.
3.    Autodiagnoza po raz drugi – 11 obszarów asertywności.
4.    Profile motywacji wg Reissa.
5.    Zdrowe modele reagowania na zdarzenia – osobisty pakiet na rzecz dobrostanu.

 

Prowadzący:
Psycholog edukacyjny, neurometodyk, ekspert ds. analityki edukacyjnej (diagnozy strategii uczenia się dzieci i dorosłych). Autorka i współautorka ponad 40 poradników edukacyjnych dla nauczycieli. Autorka projektu INDYWIDUALNI.PL, w tym baterii testów psychometrycznych do diagnozy potrzeb edukacyjnych (strategii uczenia się). Redaktor naczelna czasopisma „Mam Dziecko w Szkole”; autorka i koordynator projektu Pracownia Uczenia się w każdej szkole. Dyrektor e-poradni dla rodziców i nauczycieli.