Cele:

 

•    Uświadomienie w jaki sposób można wykorzystywać różnorodność członków zespołu, do budowania zespołu i przydzielania zadań.
•    Poznanie metody pracy zespołowej służącej rozwiązywaniu problemów, rozwijaniu kompetencji oraz wprowadzaniu innowacji.
•    Poznanie narzędzia do rozwoju zespołów w kierunku ciągłego doskonalenia się i uczenia.

 

Program:

 

1.    Cechy efektywnego zespołu.
2.    Metaprogramy – jako podstawa różnorodności w zespole.
3.    Metoda Action Learning.
4.    Doświadczenie metody – sesja Action Learning.
5.    Wykorzystanie metody do doskonalenia pracy nauczycieli.