Cele:

•    Uzyskanie przez uczestników takiego poziomu świadomości funkcjonowania własnego głosu, który doprowadzi do swobodnego nim operowania.
•    Nauka używania głosu, która usprawni codzienną komunikację.
•    Wykorzystanie technik relaksacji a pozytywne rozwijanie możliwości głosowych.

 

Program:

1.    Poznanie podstawowych ćwiczeń oddechowych.
2.    Jak pracować nad intonacją tak, aby brzmieć pewnie i przekonywująco.
3.    Uzyskanie świadomości własnych błędów artykulacyjnych.