Adresaci szkolenia:  Przedszkola, szkoły podstawowe

 

Cele:     
1. Poszerzenie i/lub usystematyzowanie wiedzy z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych
2. Poszerzenie wiedzy z zakresu deficytów rozwojowych, zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji,  ich  objawów oraz konsekwencji dla rozwoju i osiągnięć szkolnych
3. Poszerzenie wiedzy z zakresu  skutecznego wsparcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Program:
1. Specjalne potrzeby edukacyjne, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle szkoły, procedur, rodziny  i rówieśników
2. Deficyty rozwojowe, zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji- objawy, konsekwencje dla rozwoju
3. Skuteczne wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych- rola szkoły i nauczycieli, procedury, współpraca z rodziną, rówieśnikami

 

Metody:  Wykład, wykład interaktywny, prezentacja, case study

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin