Cele:

 

•    Refleksja nad elementami składowymi procesu uczenia się.
•    Poznanie modelu Kellera.
•    Poznanie pięciu strategii dobrego uczenia się i odniesienia ich do szkolnej praktyki.

 

 

Program:

 

1.    Analiza elementów procesu uczenia się i roli nauczyciela w organizowaniu uczenia się uczniów.
2.    Trójkąt Elmora.
3.    Model Kellera.
4.    Rola i znaczenie zadania edukacyjnego.
5.    Strategie dobrego uczenia się.