Cele:

•    Refleksja nad elementami składowymi procesu uczenia się.
•    Poznanie modelu Kellera.
•    Poznanie pięciu strategii dobrego uczenia się i odniesienie ich do szkolnej praktyce.

 

 

Program:
1.    Analiza elementów procesu uczenia się i roli nauczyciela w organizowaniu uczenia się uczniów.
2.    Trójkąt Elmora.
3.    Model Kellera.
4.    Rola i znaczenie zadania edukacyjnego.
5.    Strategie dobrego uczenia się.

 


Metody: Praca w grupach, rozmowa w parach, burza mózgów, studium przypadku

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:
Nauczyciel, trener, coach. Ukończył Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz Studia Podyplomowe „Coaching dla kadr oświatowych” i „Coaching w biznesie”. Współpracuje z publicznymi i niepublicznymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie szkoleń dyrektorów i rad pedagogicznych. ". Prowadzi warsztaty dla nauczycieli, dyrektorów a także jest  mentorem w kursach internetowych.