Cele:
•    Zna proces uczenia się i strategie uczenia się właściwe dla potrzeb rozwojowych ucznia na II etapie edukacyjnym, m. in. doświadczenie i eksperyment.
•    Rozumie związek podstawy programowej, rozwijanych kompetencji ze strategiami uczenia się i planowaniem dydaktycznym.
•    Konstruuje strategie uczenia się do materiału nauczania, wykorzystując m. in. doświadczenie i eksperyment.

 

 

Program:

1.    Zapoznanie z wybranymi teoriami uczenia się i strategiami uczenia się w kontekście psychologii rozwojowej.
2.    Analiza obszarów wymagań z podstawy programowej w kontekście procesu uczenia się i efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych.
3.    Metodyczne przykłady użycia doświadczenia i eksperymentu w rozwijaniu kreatywności, samodzielności, innowacyjności i kompetencji społecznych uczniów.
4.    Integracja treści kształcenia z przedmiotów humanistycznych w celu rozwijania kompetencji kluczowych metodami: doświadczenia i eksperymentu.
5.    Strategie uczenia się, eksperyment i doświadczenie jako podstawa innowacji pedagogicznej w szkole.

 

Prowadzący:
dr nauk humanistycznych, nauczycielka z trzydziestoletnim stażem pracy w szkole, nauczyciel akademicki, redaktorka pism metodyczno-przedmiotowych w Wydawnictwie Pedagogicznym w Kielcach, ekspert ORE w projektach Szkoła ćwiczeń, Przywództwo, Wspomaganie szkół w rozwoju, autorka ponad stu artykułów metodycznych.