Cele:

•    Kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
•    Ukazanie miłości do ojczyzny jako wartości.
•    Upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

 

Program:

1.    Wskazanie związku szkolenia z 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę
2.    Objaśnienie terminu wartość
3.    Wypracowanie definicji pojęcia „Miłość do ojczyzny„
4.    Uzyskanie od uczniów odpowiedzi na pytanie: „Czy miłość do ojczyzny jest wartością?
5.    Wskazanie różnicy między patriotyzmem a nacjonalizmem
6.    Dyskusja nad tezą: Miarą miłości do ojczyzny nie może być nienawiść do...mniejszości narodowych, innych nacji itp
7.    Przegląd wybranych tekstów kultury
8.    Dyskusja nad postawami bohaterów wyżej wymienionych tekstów
9.    Podsumowanie zajęć
10.    Ewaluacja

 

Prowadzący:
absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (studia magisterskie na kierunku filologia polska; studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa) oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia podyplomowe na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Zawodowo nauczyciel bibliotekarz, zatrudniony w PODM-P w Trzebnicy Bibliotece Pedagogicznej. Zdeklarowany miłośnik Trzebnicy i wierny sympatyk trzebnickich inicjatyw kulturalnych.