Cele:

•    Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi pojęciami dotyczącymi wirtualnego świata i nowych technologii.
•    Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi cyfrowymi zagrożeniami.
•    Omówienie metod i zasad dotyczących bezpiecznego korzystania z nowych technologii.

 

 

Program:

1.    Zapoznanie uczestników z takimi pojęciami jak płynna nowoczesność, kultura instant, cyfrowi tubylcy, cyfrowi imigranci.
2.    Dokonanie charakterystyki pokoleń XYZ, homotabletus.
3.    Omówienie podstawowych cyfrowych zagrożeń i wyników prowadzonych badań.
4.    Omówienie metod wsparcia dzieci i młodzieży.
5.    Zaprezentowanie zasad bezpiecznego korzystania z nowych technologii.
6.    Podsumowanie.

 

Prowadzący:
Doktor nauk  humanistycznych w zakresie pedagogiki UAM w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe z informatyki, studia podyplomowe z organizacji i zarządzania placówką edukacyjną oraz studia podyplomowe z nadzoru pedagogicznego z elementami ewaluacji. Trener, doradca, praktyk HR,  autor i realizator projektów i programów szkoleniowo-edukacyjnych, certyfikowany trener FRIS, od 2011 roku wykładowca UAM w Poznaniu. Autor licznych publikacji.