SZKOLENIAOTWARTE iStock 000042204448XXXLarge

 

Oferta szkoleń uwzględnia podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019

   notatnik2

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na szkolenia zamkniete w wersji: pdf /word

 

 

 

A.1. Komunikacja interpersonalna
A.2. Emisja głosu
A.3. Umiejętność pracy nad stresem
A.4. Teatr

A.5. Jak innowacyjnie wdrożyć podstawę programową
A.6. Kształtowanie postaw uczniów, czyli o tym jak wiązać myśli, emocje i działania
A.7. W kierunku poszukiwania rozwiązań, czyli jak wykorzystywać kreatywność w codziennych działaniach
A.8. Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży
A.9. Podstawa programowa jako fundamentalny dokument w planowaniu pracy nauczyciela
A.10. Projekt edukacyjny jako metoda aktywizująca i wspierająca rozwój samodzielności, kreatywności oraz innowacyjności uczniów
A.11. Jestem samodzielny i kreatywny
A.12. Rola oceny szkolnej i oceniania motywującego
A.13. Kreatywność – kompetencja przyszłości
A.14. Jak kształtować kompetencje kluczowe u uczniów?
A.15. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów
A.16. Kreatywne metody pracy w edukacji wczesnoszkolnej
A.17. Planowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej a zmiany w systemie edukacji
A.18. Gry i zabawy rozwijające umiejętność samodzielnego i kreatywnego myślenia matematycznego
A.19. Metody wspierające kreatywność i samodzielność uczących się
A.20 Nauczanie matematyki w klasach I-IV szkoły ponadpodstawowej w świetle zmian podstawy programowej
A.21. Nowoczesne metody aktywizujące w edukacji matematycznej
A.22. Od kreatywności do innowacji – scenariusze niebanalne
A.23. Wdrażanie nowej podstawy programowej z matematyki w klasach IV-VIII szkoły podstawowej – rachunek prawdopodobieństwa i nie tylko
A.24. Neuroedukacja w praktyce szkolnej (projektowanie procesu dydaktycznego zgodnie z wynikami neuronauk)
A.25. Kształcenie kompetencji kluczowych u uczniów
A.26. Metoda projektu szansą na kształtowanie kompetencji kluczowych
A.27. Strategie dobrego uczenia się
A.28. Uczymy się jak się uczyć - techniki pamięciowe i metody aktywne w edukacji
A.29. Projekt edukacyjny jako metoda aktywizująca i wspierająca rozwój dziecka w przedszkolu
A.30. Wykorzystywanie technik twórczego myślenia w zarządzaniu zespołami. Rola twórczości w pracy zawodowej i samorozwoju – jak wykorzystywać twórczy potencjał ludzi

A.31. Zaburzenia okresu dzieciństwa- diagnoza i pomoc psychopedagogiczna

 

E.1. Strategie uczenia się w rozwijaniu kompetencji kluczowych. Doświadczenie, eksperyment w edukacji humanistycznej na II etapie kształcenia
E.2. Efektywne zarządzanie sobą, czyli 7 nawyków skutecznego działania wg St. Coveya
E.3. Jak stymulować twórcze myślenie na zajęciach dydaktycznych?
E.4. Jak rozgrzewki intelektualne wpływają na kreatywną, innowacyjną aktywność ucznia podczas zajęć dydaktycznych?
E.5. Ocenianie kształtujące – ocenianie, które pomaga się uczyć
E.6. Jak radzić sobie z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami uczniów w szkole?
E.7. Ocena pracy nauczyciela w kontekście zmian prawnych
E.8. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych uczniów
E.9. Akta osobowe
E.10. Zmiany w prawie pracy
E.11. Jak efektywnie zarządzać czasem w pracy nauczyciela
E.12. Rozwiązywanie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą
E.13. Przywództwo edukacyjne
E.14. Jak oceniać, aby uczyć, czyli rzecz o ocenianiu kształtującym
E.15. Nowe obowiązki dyrektora szkoły w roku szkolnym 2018/2019 wynikające ze zmian ustawowych. Dokumentacja dyrektora jednostki oświatowej w świetle zmian w przepisach prawa oświatowego
E.16. Zadbaj o siebie - warsztat rozwijający asertywność
E.17. Budowanie relacji w zespole nauczycielskim - warsztat pracy zespołowej.
E.18. Jak skutecznie organizować wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
E.19. Praca z dzieckiem autystycznym, zespołem Aspergera, ADHD, niedostosowanie społeczne
E.20. Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej
E.21. Wewnątrzszkolne i przedmiotowe zasady oceniania
E.22. Tutoring jako nowoczesna forma rozwoju i edukacji
E.23. Eksperyment pedagogiczny i innowacja pedagogiczna
E.24. Action learning jako matoda współpracy nauczycieli.
E.25. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – planowanie pracy i dostosowanie wymagań
E.26. Siła i odporność psychiczna (profilaktyka wypalenia zawodowego)

E.27. RODO w praktyce dla szkół

E.28. Dokumentacja w szkole

E.29. Jak kształtować kompetencje kluczowe u uczniów?

E.30. Zaburzenia mowy a osiągnięcia szkolne

E.31. Mobbing w pracy na czym polega i jak sobie z nim radzić

E.32. Skuteczne wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

E.33. Planowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej a zmiany w systemie eduka

E.34. Jak kształtować kompetencje kluczowe u uczniów?

E.35. Kształcenie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie