400x170x5 8f93220b68 iStock 000013176047 Large

1. „Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w polskim systemie oświaty” - program szkolenia...

 

2. Efektywna współpraca nauczycieli w radzie pedagogicznej - program szkolenia...

 

3. Jak opracować koncepcję pracy szkoły? - program szkolenia...

 

4. Komunikacja interpersonalna - program szkolenia...

 

5.Koncepcja pracy szkoły - program szkolenia...

 

6. Praca zespołowa nauczycieli sukcesem rady pedagogicznej - program szkolenia...

 

7. „Wespół w zespół” czyli jak uczyć w oparciu o współpracę - program szkolenia...

 

8. Wycieczka jako forma realizacji projektu edukacyjnego i jej rola w procesie dydaktyczno - wychowawczym - zajęcia terenowe - program szkolenia...