400x170x5 8f93220b68 iStock 000013176047 Large

1. Dziecko niepełnosprawne w szkole ogólnodostępnej – budowanie klimatu akceptacji, zrozumienia i integracji wśród zdrowych rówieśników - program szkolenia...

 

 

2. Zrozumieć autyzm – wprowadzenie do tematyki oraz przybliżenie metod pracy z dziećmi spektrum autyzmu w placówce edukacyjnej - program szkolenia...

 

2. Projekt edukacyjny jako interdyscyplinarne uczenie się - program szkolenia...

 

3. Uczeń zdolny.  Formy i metody pracy - program szkolenia...

 

4. Efektywne zarządzanie zasobami szkoły - program szkolenia...

 

5. Uczeń zdolny – jak rozpoznać i jak z nim pracować?- program szkolenia...