Adresaci:

Nauczyciele szkół podstawowych klas I - III z województwa dolnośląskiego.

 

Cele:

Rozwój konkretnych zasobów i umiejętności przydatnych w pracy z klasą zróżnicowaną pod względem wieku uczniów,  
a w szczególności zwiększanie skuteczności nauczycieli w organizacji i realizacji procesów dydaktyczno.

 

Program:

1.    Dwa roczniki w jednej klasie – wprowadzenie
2.    Rozwój zasobów i umiejętności w pracy z klasą zróżnicowaną pod względem wieku uczniów
3.    Integracja uczniów starszych i młodszych – metodyka działania
4.    Rozwiązania programowe
5.    Budowanie relacji w klasie zróżnicowanej wiekowo
6.    Budowanie autorytetu nauczyciela – budowanie relacji w klasie
7.    Metody pracy- warsztat

 

Czas trwania i forma zajęć:

Program warsztatów obejmuje 1 dzień – 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce i termin szkolenia:

13.11.2017r. od godz. 13.00, WROCŁAW  - Wrocławski Kompleks Szkoleniowy, ul. Sztabowa 100

24.11.2017r. od godz.15.00, WROCŁAW - aula budynku ZSTiE, ul. Haukego Bosaka 21
30.11.2017r. od godz.15.00, WROCŁAW - aula budynku ZSTiE, ul. Haukego Bosaka 21

 

Zapewniamy: kawę, herbatę, ciasta, wodę mineralną, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu warsztatów.

 

REKRUTACJA TRWA

 

notatnik2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY pdf/ word