Cele:

•    Poznanie form pracy, pozwalających uruchomić własny potencjał twórczy słuchaczy, rozbudzających ich wrażliwość artystyczną i służących rozwojowi ich kultury teatralnej, wyobraźni i kreatywności.
•    Nauka stosowania różnorodnych form teatru i sztuki w edukacji.
•    Nauka prowadzenia edukacji metodami zabawowymi i warsztatowymi.
•    Wspólna analiza tekstu dramatycznego oraz budowanie na jego podstawie krótkich etiud tematycznych.
•    Zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi aspektami współpracy pomiędzy aktorem a reżyserem.

 

 

Program:

1.    Elementy podstawowych zadań aktorskich.
2.    Praktyczne podstawy pracy teatralnej.
3.    Podstawy reżyserii.

 

 

Prowadzący:
reżyser teatralny, wykładowca praktyki i teorii teatralnej oraz trener szkoleń i warsztatów z zakresu, emocji głosu, integracji, perswazji, komunikacji interpersonalnej, rozwoju osobistego, autoprezentacji, umiejętności teatralnych. Prowadzi szkolenia, których odbiorcą są firmy reklamowe (MARS Polska) oraz firmy konsultacyjno - szkoleniowe (Benefaktor Group, IDES Consultans Polska, BBDO Warszawa, Szkolenia-Łódź, KM Studio), a także takie grupy zawodowe jak menadżerowie, nauczyciele, pedagodzy, lektorzy.