Cele:

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania technik coachingowych na zajęciach przedmiotowych

 

•    Rozwijanie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej.
•    Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o wybrane techniki coachingowe.
•    Nabycie umiejętności stosowania technik coachingowych w ewaluacji procesu uczenia się
 

 

Program:

 

Sesja 1.

Metody i techniki coachingowe wspierające proces uczenia się:
•    metoda kręgów reflektujących,
•    metoda Action Learning,
•    pytania kartezjańskie.

 

Sesja 2.

Ewaluacja procesu uczenia się z zastosowaniem technik coachingowych:
•    model GOLD,
•    metoda 5 Q.