Cele:    

1.  Zdobycie umiejętności efektywnego kierowania procesem rozwiązywania problemów na lekcji.
2.  Poznanie i stosowanie zasad dobrego formułowania problemu.
3.  Osiąganie sprawności w stosowaniu technik kreatywnego rozwiązywania problemów na lekcjach przedmiotowych i wychowawczych.

 

Program:
1.  Kreatywne lekcje, w nauce kreatywnego rozwiązywania problemów.
2.  Główne etapy procesu KRP.
3.  Zrozumienie istoty myślenia dywergencyjnego i konwergencyjnego w stymulowaniu kreatywnością uczniów.
4.  Techniki generowania pomysłów.
     •    Pytania stymulujące Osborna
     •    Technika metafor i analogii
     •    Technika nietypowych powiązań
     •    Metoda circeptu i lotosu
5.  Metody wyboru rozwiązań  problemu i planowanie działań :Ranking pomysłów, diamentowe szeregowanie i technika MOC.
6.  Przykłady zastosowania technik  KRP w szkole podstawowej, ponadpodstawowej i rozwoju zawodowym.

 

 

Prowadzący:

Nauczyciel - konsultant w niepublicznych placówkach doskonalenia nauczycieli ,certyfikowany edukator MEN i  trener wspomagania, ekspert projektów edukacyjnych, doradca dyrektorów w zakresie wdrażania kompetencji kluczowych w szkole.