Cele:

•    Przygotowywanie nauczycieli do nowoczesnego podejścia pedagogicznego i korzystania z technologii mobilnej w trakcie zajęć z uczniami.
•    Przedstawienie możliwości i korzyści edukacyjnych ze stosowania nowych rozwiązań technologii mobilnych i narzędzi cyfrowych.

 

 

Program:
1.    Nowe możliwości wykorzystania TIK w pracy edukacyjnej. Nowa rola nauczyciela. Metodyka nauczania wspomaganego technologiami mobilnymi.
2.    BYOD w nauczaniu (Bring your own device – przynieś do szkoły swoje własne urządzenie mobilne: notebook, telefon komórkowy, tablet itp.).

        Zasady pracy z wykorzystaniem różnorodnych urządzeń i programów.
3.    Praca z różnymi aplikacjami - ich potencjał edukacyjny. Kody QR, Plickers, Clas Dojo, LearningAps i inne.
4.    Wykorzystanie różnorodnych programów do: aktywowania i motywowania uczniów, wspierania ich kreatywności, krytycznego myślenia,

       budowania baz wiedzy, współpracy i uczenia się przez działanie.   
5.    Przykłady dobrych praktyk.

 

 

Prowadzący:
Ukończyła matematykę i informatykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest doświadczonym nauczycielem matematyki, metodykiem i trenerem. Obecnie pracuje w Liceum Ogólnokształcącym Nr VI we Wrocławiu. W latach szkolnych 1999/00-2017/18 pełniła funkcję doradcy metodycznego matematyki i nauczyciela matematyki w gimnazjum. Ponadto jest edukatorem doskonalenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej, egzaminatorem OKE w zakresie egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, ekspertem MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, ekspertem ds. EWD, autorką, scenariuszy, poradników metodycznych i publikacji na łamach Wrocławskiego Portalu Matematycznego i Wydawnictwa Szkolnego PWN. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w zakresie komentarzy i recenzji materiałów dla nauczycieli. Pasjonuje się nowoczesnymi metodami nauczania, w tym z wykorzystanie Technologii Informacyjnych najnowszej generacji.