Cele:

•    Zapoznanie z programem GeoGebra i jego możliwościami w dydaktyce matematyki.

 

Program:

1.    GeoGebra - nowatorska metoda aktywizujące i jej skuteczność dydaktyczna na lekcji matematyki.
2.    Widok grafiki i algebry w GeoGebrze.
3.    Tworzenie konstrukcji geometrycznych i rysowanie wykresów funkcji.
4.    Tworzenie dynamicznych apletów i dynamicznych kart pracy.
5.    Twórcze i innowacyjne rozwiązywanie problemów matematycznych z GeoGebrą.
6.    Przykłady dobrych praktyk.

 

 

Prowadzący:
Ukończyła matematykę i informatykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest doświadczonym nauczycielem matematyki, metodykiem i trenerem. Obecnie pracuje w Liceum Ogólnokształcącym Nr VI we Wrocławiu. W latach szkolnych 1999/00-2017/18 pełniła funkcję doradcy metodycznego matematyki i nauczyciela matematyki w gimnazjum. Ponadto jest edukatorem doskonalenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej, egzaminatorem OKE w zakresie egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, ekspertem MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, ekspertem ds. EWD, autorką, scenariuszy, poradników metodycznych i publikacji na łamach Wrocławskiego Portalu Matematycznego i Wydawnictwa Szkolnego PWN. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w zakresie komentarzy i recenzji materiałów dla nauczycieli. Pasjonuje się nowoczesnymi metodami nauczania, w tym z wykorzystanie Technologii Informacyjnych najnowszej generacji.