Cele:

 

•    Poznanie nowych norm prawnych.
•    Wspólne wypracowanie metod diagnozy.
•    Poznanie zasad konstruowania programu wychowawczo – profilaktycznego.
•    Zdobycie wiedzy na temat ewaluacji programu wychowawczo – profilaktycznego i jego modyfikacji.

 

Program:

 

1.    Program wychowawczo profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej – najważniejsze zmiany.
2.    Zadania wychowawczo–profilaktyczne szkoły i placówki oświatowe.
3.    Metody i sposoby przeprowadzania diagnozy w szkole i placówce oświatowej.
4.    Model czterech aspektów wychowania w praktyce.
5.    Zasady konstruowania programu wychowawczo profilaktycznego – warsztat praktyczny, wzory dokumentów.
6.    Czy nowa podstawa programowa wymaga nowego programu?