Cele:

•    Nabycie przez nauczycieli wiedzy i umiejętności z zakresu kreatywnego uczenia (się).
•    Poznanie podstawowych metod i technik pamięciowych (wyjaśnienia, ćwiczenia i zadania praktyczne) związane z twórczym wykorzystywaniem wyobraźni i świata skojarzeń w uczeniu (się). Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.
•    Wzbogacenie warsztatu pracy o konkretne ćwiczenia pozwalające na stymulowanie myślenia twórczego uczniów i zastosowani technik pamięciowych w wybranych przedmiotach.

 

Program:

1.    Kreatywne uczenie się .
2.    Przegląd wybranych technik pamięciowych i doskonalenie umiejętności posługiwania się nimi.
3.    Metody wspierające uczenie się.
4.    Metody aktywizujące.
5.    Pytania w procesie dydaktycznym.
6.    Implikacje praktyczne.

 

Prowadzący:
Psycholog szkolny, trenerka rozwoju osobistego z 10-letnim doświadczeniem w realizacji zajęć/warsztatów dla dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców. Kwalifikacje uzyskałam na Uniwersytecie Wrocławskim, Szkole Trenerów Sieć Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, na podyplomowych studiach z zakresu Doradztwa Zawodowego, Przygotowania Pedagogicznego oraz podczas licznych kursów i szkoleń. Jej celem jest wspieranie ludzi w identyfikacji zasobów i rozwijaniu ich potencjału. W wolnym czasie zbiera grzyby w rodzinnym gronie. Interesuje się technikami antystresowymi, metodami redukcji napięcia w oparciu o uważność i oddech połączony.