Cele:

•    Wzrost świadomości w zakresie wpływu wybranych czynników  na tworzenie innowacyjnych rozwiązań.
•    Zdobywanie i doskonalenie umiejętności formułowania pytań problemowych wraz z dokonywaniem analizy problemu i poszukiwaniem konstruktywnych rozwiązań.
•    Wzrost wiedzy i umiejętności w  zakresie  stosowania technik pomagających dokonać analizy problemu, wymyślić niestandardowe rozwiązania, wybrać i ocenić najlepsze rozwiązania zgodnie z kluczowymi kryteriami.
•    Wzrost świadomości w zakresie znaczenia osobistych ról i odpowiedzialności w proces tworzenia nowych rozwiązań.

 

 

Program:
1.    Twórcze rozwiązywanie problemów.
2.    Proces identyfikacji przyczyn i definiowanie problemu.
3.    Przełamywanie nawyków, rutyny i schematów w codziennym działaniu. Metody kreatywnego grupowego i indywidualnego generowania rozwiązań.
4.    Proces decyzyjny – ważne uwarunkowania.
5.    Deklaracja zmiany – strefy osobistego rozwoju.

 

 

Prowadzący:
Wrocławianka od urodzenia. Psycholog, doświadczony trener i asesor. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji. Ukończyła Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Trenerów “Sieć” przy PTP.Dziedziny zainteresowania: psychologia zarządzania, zachowania organizacyjne, komunikacja społeczna, negocjacje i psychologia konfliktów interpersonalnych, twórcze rozwiązywanie problemów, standardy obsługi klienta, asertywność, radzenie sobie ze stresem, podnoszenie potencjału kierowniczego i pracowniczego, rozwijanie talentów, motywacja, prowadzenie treningów grupowych i in.Od lat związana z edukacją – wykładowca,  psycholog czołowych wrocławskich liceów.