Cele:

 

•    Autodiagnoza możliwości komunikacyjnych oraz diagnoza własnego stylu komunikacji z punktu widzenia wykonywanego zawodu.
•    Przedstawienie sposobów i zasad skutecznego komunikowania w pracy nauczyciela.
•    Wskazanie specyfiki komunikacji międzypokoleniowej i międzykulturowej w zmieniającym się środowisku edukacyjnym.

 

Program:

 

1.    Style poznawcze a sposoby komunikowania się (metodologia Insights Discovery).
2.    Trudne rozmowy z punktu widzenia pracy nauczyciela (współpracownicy, uczniowie i rodzice).
3.    Komunikacja międzypokoleniowa – relacje.
4.    Elementy komunikacji międzykulturowej.
5.    Wywieranie wpływu i formułowanie komunikatów perswazyjnych.
6.    Tworzenie komunikatów informacyjnych i motywacyjnych.