Cele:

 

•    Pozyskanie kompetencji stanowiących i opiniodawczych Rady Pedagogicznej.
•    Konstruowanie bezbłędnie protokołów zebrania, uchwał oraz innych druków stanowiących załączniki do protokołu.
•    Poznanie zasad wnoszenia sprostowań do protokołu.
•    Przygotowanie projektu regulaminu rady pedagogicznej oraz zasad wprowadzania w nim zmian.

 

Program:

 

1.    Konstruowanie protokołu:

  • istotne elementy protokołu,
  • cechy dobrego protokołu,
  • specyfika protokołów z klasyfikacyjnych posiedzeń Rad Pedagogicznych,
  • przykłady dobrej praktyki.

2.    Archiwizowanie protokołów: wersja odręczna i wersja elektroniczna.

3.    Sprostowania i poprawki do protokołu.

4.    Wypracowanie przez Radę Pedagogiczną wstępnych zapisów dotyczących protokołowania:

  • konstruowanie zapisów regulaminu Rady Pedagogicznej dotyczących protokołowania,
  • załączniki do protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej,
  • praktyczne wskazówki.