Cele:

 • Pozyskanie kompetencji stanowiących i opiniodawczych Rady Pedagogicznej.
 • Konstruowanie bezbłędnie protokołów zebrania, uchwał oraz innych druków stanowiących załączniki do protokołu.
 • Poznanie zasad wnoszenia sprostowań do protokołu.
 • Przygotowanie projektu regulaminu rady pedagogicznej oraz zasad wprowadzania w nim zmian.

 

Program:

1.    Konstruowanie protokołu:

 • istotne elementy protokołu,
 • cechy dobrego protokołu,
 • specyfika protokołów z klasyfikacyjnych posiedzeń Rad Pedagogicznych,
 • przykłady dobrej praktyki.

2.    Archiwizowanie protokołów: wersja odręczna i wersja elektroniczna.

3.    Sprostowania i poprawki do protokołu.

4.    Wypracowanie przez Radę Pedagogiczną wstępnych zapisów dotyczących protokołowania:

 • konstruowanie zapisów regulaminu Rady Pedagogicznej dotyczących protokołowania,
 • załączniki do protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 • praktyczne wskazówki.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Koszt szkolenia: 290 zł + VAT

Cena obejmuje - materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia, serwis kawowy.

 

Miejsce szkolenia:
Wrocław – Centrum Biznesowo-Szkoleniowe, ul. Sokolnicza 5 lok. 24
Poznań – Poznań – Traffic Hotel, ul. Niezłomnych 1
Warszawa – Wyższa Szkoła Menedżerska, ul. Kawęczyńska 36
Katowice – ul. Opolska 15/Sala Piaskowa/I piętro