Cele:

 

•    Zdobycie i poszerzenie wiedzy nauczycieli w zakresie zjawisk społecznych: gender, stalking i prostytucja.
•    Zapoznanie nauczycieli ze sposobami rozpoznawania i reagowania w sytuacjach zagrożenia.

•    Zdobycie umiejętności opracowania programów i scenariuszy zajęć z uczniami na temat gender, stalkingu i prostytucji.

 

Program:

 

1.    Gender: Płeć – a co to takiego?

2.    Zjawiska związane z płcią społeczną (gender).

3.    Przez okulary gender – nikt nie rodzi się z uprzedzeniami.

4.    Genderowe lekcje: edukacja uczniów o wiedzy o rolach społecznych.

5.    Czym jest stalking? Formy i cechy.

6.    Podstawy prawne – nękanie, naruszenie wizerunku, naruszenie czci, włamania, groźby, wulgaryzmy (opis działań, formy oraz odwołanie do aktów prawnych).

7.    Mój uczeń/uczennica prostytutką? Portret osoby prostytuującej się.

8.    Sponsoring wśród uczennic i uczniów – quasi prostytucja.

9.    Gdzie szukać pomocy i wsparcia – instytucje edukujące i pomagające.