Cele:

1.    Budowa otwartości, szacunku i zaufania w komunikacji zespołu.
2.    Budowa zaangażowania i skupienia zespołu na celu.
3.    Kreatywność w poszukiwaniu optymalnych sposobów realizacji zadana.
4.    Planowanie, rozwiązywanie problemów i podejmowanie trudnych decyzji.
5.    Branie odpowiedzialności za wynik wspólnego działania.

 

Program:
Hybrydowa symulacja"Raven 13" to doświadczenie kooperatywne, skoncentrowane na realizacji celu w określonym czasie pod jego presją, to doświadczenie skutecznego dzielenia się informacjami.
1.    Zespół – warunki dobrej współpracy – ( symulacja Raven13).
2.    Przejawy otwartości i zaangażowania – jak je wykorzystać i nie niszczyć.
3.    Indywidualność w zespole, a potrzeby realizacji zadań zespołowych.
4.    Scalanie zespołu wokół wspólnej wizji (i celów).
5.    Poznanie się nie tylko formalne – różnorodne role w zespole  - poznanie roli zespołowej każdego uczestnika.
6.    Korzyści płynące z pracy zespołowej.
7.    Określanie celów i mierzenie stopnia ich realizacji.
8.    Zasady komunikacji w zespole – komunikacja pionowa i pozioma - komunikowania się w zespole na różnych poziomach.
9.    Wartości zespołu.
10.    Czym są wartości dla zespołu i dlaczego mają ogromne znaczenie dla dobrej współpracy.
11.    Kto powinien tworzyć wartości zespołu i czego powinny dotyczyć.

 

 

Prowadzący: Praktyk biznesu, menadżer z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym między innymi w pionie zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowej korporacji, jak również w działach edukacji i szkoleń dużych firm szkoleniowych, oraz podczas wieloletniego zarządzania własnymi firmami – handlową i szkoleniową. Szkoleniowiec również dla oświaty. W branży szkoleniowo doradczej pracuje od 2001 roku w branży IT oraz oświacie.