400x170x5 8f93220b68 iStock 000019231850 Medium

 

1. Współdziałanie szkoły, rodziców i środowiska w modelu szkoły otwartej – program szkolenia…

 

2. Rodzic sojusznik czy przeciwnik? Jak skutecznie rozmawiać i współpracować z rodzicem roszczeniowym? – program szkolenia…

 

3. Budowanie wspólnej strategii pracy nauczyciela, ucznia i rodzica na rzecz wspierania rozwoju dziecka – program szkolenia…