Cele:

 

•    Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
•    Wzrost indywidualizacji procesu edukacji.
•    Uzyskiwanie wysokich poziomów zadowolenia i realnych sukcesów w procesie edukacyjnym przez uczniów i nauczycieli.

 

Program:

 

1.    Diagnoza – klucz do sukcesu.
2.    Elitarne czy egalitarne podejście do zdolności.
3.    Model GROW – dla rozwoju uczniów.
4.    Zapobieganie demotywacji – diagnoza, przeciwdziałanie, wsparcie w budowaniu modeli motywacyjnych.