Adresaci szkolenia: pedagodzy szkolni, wychowawcy klas, nauczyciele, specjaliści zewnętrzni wspierający pracę szkoły.

 

Cele:
Uczestnik
1.    Jest świadomy jakie wartości przekazuje swoim zachowaniem.
2.    Potrafi przeanalizować konkretne trudne zachowanie ucznia lub klasy i zaplanować działanie wychowawcze w oparciu o wartości.
3.    Zna metody uzgadniania z rodzicami wspólnych celów wychowawczych.

 
Program:
„Od destrukcji do zadośćuczynienia”
1.    Model wychowania oparty o przekazywanie wartości – założenia, zadania wychowawcy, przykłady praktyczne.
2.    Co tak naprawdę przekazujemy dzieciom? - błędy wychowawcze i ich skutki.
3.    Jak wykorzystać trudną sytuację wychowawczą do kształtowania postawy odpowiedzialności – ćwiczenia praktyczne.
4.    Wykorzystanie konkretnych narzędzi wychowawczych w przekazywaniu wartości.
5.    „Budowanie pomostów” – uzgadnianie z rodzicami wspólnych wartości i celów w wychowaniu dziecka.

 

Metody:  
Szkolenie będzie prowadzone metodami aktywizującymi, wiedza zostanie przekazana w formie prezentacji multimedialnej oraz materiałów.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych
 

Prowadzący:  
psycholog, licencjonowany trener PTP, prowadzi szkolenia z zakresu socjoterapii, wychowania, pracy z rodziną. Autorka wielu publikacji;

 
Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych