Cele:

•    Zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat twórczego myślenia i działania. Poznanie ich mechanizmów i uwarunkowań.
•    Odkrywanie i poszerzenie świadomości własnych możliwości twórczego działania
•    Przekraczanie schematów, towarzyszących nam podczas rozwiązywania problemów osobistych i zawodowych
•    Uczenie i doskonalenie umiejętności kierowania twórczym rozwojem uczniów oraz własnym.
•    Kształtowanie własnej postawy twórczej oraz twórczej postawy uczniów.
•    Eksperymentowanie, doświadczanie zmian i nowych rozwiązań w znanych sytuacjach.
•    Zwiększenie potencjału twórczego jednostki.
•    Kształtowanie konstruktywnego stosunku do cudzych pomysłów oraz skutecznego porozumiewania się jako stymulatora procesów twórczych.

 

 

Program:

1.    Podstawowe pojęcia.
2.    Gdzie rodzą się pomysły? Umiejętność poszukiwania pomysłów.
3.    Planowanie działań – ważny etap realizacji pomysłów.
4.    Myślenie twórcze, a operacje intelektualne: abstrahowanie, skojarzenia, dedukcja, indukcja, metafora, transformacja.
5.    Bariery procesu twórczego.
6.    Metody przygotowujące do twórczego rozwiązywania problemów.
7.    Stymulacja myślenia twórczego. Motywacje skłaniające do działań twórczych.
8.    Organizacja: za i przeciw postawie twórczej. Granice twórczości pracowników.

 

Prowadzący:
Wrocławianka od urodzenia. Psycholog, doświadczony trener i asesor. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji. Ukończyła Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Trenerów “Sieć” przy PTP.

Dziedziny zainteresowania: psychologia zarządzania, zachowania organizacyjne, komunikacja społeczna, negocjacje i psychologia konfliktów interpersonalnych, twórcze rozwiązywanie problemów, standardy obsługi klienta, asertywność, radzenie sobie ze stresem, podnoszenie potencjału kierowniczego i pracowniczego, rozwijanie talentów, motywacja, prowadzenie treningów grupowych i in.

Od lat związana z edukacją – wykładowca,  psycholog czołowych wrocławskich liceów.