Cele:

 

 

•    Poznanie zasad współpracy i komunikacji wśród pokolenia XYZ.

•    Zapoznanie nauczycieli z nowoczesnymi materiałami dydaktycznymi.

 

Program:

 

 

1.    Synergia: uczeń – nauczyciel w dobie nowoczesnych technik i narzędzi w edukacji.

2.    Wykorzystywanie nowych technologii w dydaktyce.

3.    Nowe technologie w pracy ucznia.

4.    Współpraca uczeń – nauczyciel w tworzeniu materiałów dydaktycznych.

5.    Efektywna zamian ról – uczeń nauczycielem nowych technologii.