notatnik2

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: pdf / word

 

 

Cele:

 

•    Małoletni, nieletni i młodociany – poznanie różnić w definicjach.
•    Omówienie odpowiedzialności karnej, cywilnej, materialnej ucznia.
•    Określenie zasad prawidłowego postępowania w przypadku przestępstw i narkotyków.
•    Prawidłowa organizacja wycieczki szkolnej w świetle przepisów prawnych.

 

 

Program:

 

1.    Małoletni, nieletni i młodociany – definicje.
2.    Agresja w szkole i jej konsekwencje.
3.    Odpowiedzialność karna ucznia – zakres prawny.
4.    Postępowanie szkoły w wypadku wystąpienia przestępstwa.
5.    Postępowanie szkoły w wypadku wykrycia narkotyków.
6.    Postępowanie w sprawach nieletnich.
7.    Odpowiedzialność cywilna uczniów.
8.    Rola szkoły i zakres jej odpowiedzialności prawnej.
9.    Prawne aspekty szkolnej wycieczki.

 

Czas trwania szkolenia: 5 godz. dydaktycznych
Koszt szkolenia: 370 zł +VAT