notatnik2

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: pdf / word

 

 

Cele:

 

•    Zapoznanie z wymiarem społecznym i kulturowym, elitarność w społeczeństwie konsumpcyjnym.
•    Poznanie sposobów wychowania przy zachowaniu autonomii i wyboru wśród nastolatków.
•    Zapoznanie z możliwościami uszeregowania podstawowych zasad zachowania i obowiązującej kultury organizacyjnej.

 

Program:

 

1.    Kultura i życie społeczne, zasady wpływu społecznego, konformizm, nonkonformizm.
2.    Podstawy kształtowania charakteru.
3.    Wychowanie – system kar i nagród – motywatory:
•    Trening umiejętności wychowawczych – inspirowanie i kształtowanie
•    Podstawowe zasady zachowania oraz zasady savoir vivre