Adresaci szkolenia:
Przedszkola, szkoły podstawowe

 

Cele:     
1.Poszerzenie i/lub usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawidłowego rozwoju mowy oraz z zaburzeń mowy, języka i komunikacji oraz osiągnięć szkolnych
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy wstępnej zaburzeń mowy: ich przyczyn, objawów i klasyfikacji
3. Poszerzenie wiedzy z zakresu wpływu zaburzeń mowy na osiągnięcia szkolne

 

Program:
1. Prawidłowy rozwój mowy oraz przyczyny, symptomatologia, klasyfikacje zaburzeń mowy, języka i komunikacji. Osiągnięcia szkolne
2. Diagnoza wstępna zaburzeń mowy i ich konsekwencje dla rozwoju
3. Zaburzenia mowy a osiągnięcia szkolne

 

Metody:   Wykład, wykład interaktywny, prezentacja, case study

 

Czas trwania: 6 godzin