(ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera)  – teoria i praktyka

 

 

lp.

 ZAKRES (warsztaty i wykłady)

                 CEL I EFEKTY                  
1    Konstruowanie programów edukacji uczniów z zaburzeniami neurorozwojowymi w tym ze spektrum i autyzmem.  Poznanie specyfiki rozwoju dziecka z zaburzeniami neurorozwojowymi w tym z autyzmem i spektrum autyzmu.
2 Autyzm, Zespół Aspergera.
Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne. Rozwiązania edukacyjno - terapeutyczne.
Poznanie różnych form, metod i technik stymulujących szeroko pojęty rozwój społeczny ucznia ze spektrum autyzmu.
Umiejętność dostosowania strategii postępowania do zachowańniepożądanych.
3 Rozwijanie umiejętności społecznych, w tym komunikacyjnych (TUS) w oparciu o stosowaną analizę zachowania dziecka ze spektrum autyzmu. Poznanie narzędzia do diagnozy funkcjonalnej poziomu umiejętności jako podstawy do tworzenia indywidualnych programów terapeutycznych.
4 Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się uczniów niemówiących ( AAC). Podniesienie własnych kompetencji w zakresie pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Poznanie narzędzi diagnostycznych.
5 Rola rodziny w funkcjonowaniu dziecka z zaburzeniami neurorozwojowymi. Znajomość najnowszych metod i technik pracy w procecie terapeutycznym.

 

Czas trwania i forma zajęć: warsztaty 2-dniowe, 8h dydaktycznych (2 spotkania x 4 godziny).

Zapewniamy: kawę, herbatę, ciasta, wodę mineralną, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu warsztatów.

 

notatnik2

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: pdf /word