Adresaci szkolenia:
Przedszkola, szkoły podstawowe

 

Cele:     
1. Poszerzenie i/lub usystematyzowanie wiedzy z zakresu zaburzeń okresu dzieciństwa
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy zaburzeń okresu dzieciństwa
3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu pomocy psychopedagogicznej

 

Program:
1. Przyczyny, symptomatologia, klasyfikacje zaburzeń okresu dzieciństwa
2. Diagnoza- procedury, warsztat diagnostyczny, specjaliści
3. Pomoc psychopedagogiczna-  procedury, kompetentni  doradcy

 

Metody:  Wykład, wykład interaktywny, prezentacja, case study

 
Czas trwania szkolenia: 6 godzin