Cele:

•    Nabycie przez nauczycieli wiedzy i umiejętności z zakresu asertywności w kontaktach z uczniami, rodzicami i współpracownikami.
•    Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

 

Program:

•    Typy postaw w relacjach interpersonalnych.
•    Prawa asertywności.
•    Mapa asertywności – autodiagnoza obszarów do rozwoju.
•    Asertywna komunikacja –  aktywne słuchanie, rola komunikacji niewerbalnej, techniki asertywne, asertywna odmowa.
•    Stanowienie i obrona swoich praw w kontaktach z uczniami, rodzicami i współpracownikami.
•    Wyrażanie własnych uczuć, opinii, oczekiwań.
•    Trening asertywnego komunikowania się z uczniami i rodzicami.
•    Asertywne radzenie sobie z trudnymi emocjami.
•    Techniki asertywnego rozwiązywania konfliktów.
•    Mity na temat asertywności.
•    Plan osobistego treningu.  

 

 

Prowadzący:
Psycholog szkolny, trenerka rozwoju osobistego z 10-letnim doświadczeniem w realizacji zajęć/warsztatów dla dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców. Kwalifikacje uzyskałam na Uniwersytecie Wrocławskim, Szkole Trenerów Sieć Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, na podyplomowych studiach z zakresu Doradztwa Zawodowego, Przygotowania Pedagogicznego oraz podczas licznych kursów i szkoleń. Jej celem jest wspieranie ludzi w identyfikacji zasobów i rozwijaniu ich potencjału. W wolnym czasie zbiera grzyby w rodzinnym gronie. Interesuje się technikami antystresowymi, metodami redukcji napięcia w oparciu o uważność i oddech połączony.