Cele:

•    Zapoznanie się z kierunkami zmian w prawie pracy w 2018 r.
•    Propozycje zmian w prawie pracy w 2019 r.
•    Zapoznanie uczestników z nowymi procedurami w ramach prawa pracy.

 

 

Program:

1.    Planowane zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych.
2.    Część C akt osobowych. Dokumenty związane z czasem pracy.
3.    Prezydencki projekt nowelizacji kodeksu pracy – coś się udało, jakie są plany.
4.    Nowe obowiązki pracodawców związane z ustawą o jawności życia publicznego.
5.    Świadectwo pracy – nowe zasady wystawiania od 01.01.2017 r.
6.    Zmiany w prawie pracy od 01.01.2017 r.
7.    Zmiany w prawie pracy wprowadzane w trakcie 2018 r.
8.    Przetwarzanie danych osobowych kandydatów i pracowników w 2018 r. – nowe zasady.

 

Prowadzący:
certyfikowany trener IT, biznesu. Doświadczenie w pracy zarówno z dorosłymi, jak również z młodzieżą. Szkolenia zarówno w sektorze prywatnym, jak również publicznym. Znajomość specyfiki pracy w szkole. Wieloletnie doświadczenie w kursach TIK, prawo pracy, kadry, przedsiębiorczość, księgowość msp.