AKADEMIA WYCHOWAWCY – Jak kształtować kompetencje osobiste i społeczne uczniów?AKADEMIA WYCHOWAWCY – Jak kształtować kompetencje osobiste i społeczne uczniów?

AKADEMIA WYCHOWAWCY – Jak kształtować kompetencje osobiste i społeczne uczniów?AKADEMIA WYCHOWAWCY – Jak kształtować kompetencje osobiste i społeczne uczniów?

Cele:    

1. Określenie kompetencji i roli wychowawcy klasy oraz czynników wpływających na procesy wychowawcze.
2. Kształtowanie umiejętności wpływających na efekty wychowawcze.
3. Doskonalenie umiejętności budowania zespołu, określania granic i tworzenia zasad wpływających na bezpieczeństwo emocjonalne uczniów.
4. Rozwijanie umiejętności w zakresie rozpoznawania postaw i typów rodziców oraz efektywnej współpracy z rodzicami.

 

Program:

Rola wychowawcy klasy
1.    Tworzenie definicji własnej „wychowawca”.
2.    Opracowanie Dekalogu wychowawcy w oparciu o wybrane cytaty Janusza Korczaka.
3.    Sylwetka idealnego wychowawcy, określenie jego atrybutów i cech.
4.    Identyfikacja mocnych stron i obszarów do rozwoju.
5.    Odkrywamy nasze wartości i potrzeby.
6.    Emocje jako zasoby. Paleta emocji.
7.    Wzorce językowe. Komunikat w oparciu o model „Porozumienia bez przemocy”   Marshalla Rosenberga.

Budowanie zespołu
1.    Czynniki wpływające na efektywną współprace w zespole.
2.    Wychowawca jako lider zespołu.
3.    Kompetencje osobiste i społeczne jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw – sylwetka absolwenta.
4.    Budowanie poczucia bezpieczeństwa – nasze granice.
5.    Zasady współpracy w zespole. Jak tworzyć i przestrzegać?
6.    Behawioralne techniki pracy z uczniem.
7.    Szkolne gry uczniów. Jak sobie z nimi radzić – Ken Ernst.

Efektywna współpraca z rodzicami
1.    Współpraca z rodzicami a wymagania państwa.
2.    Charakterystyka  typów i postaw rodziców.
3.    Analiza czynników wpływających na efektywną współpracę z rodzicami. Zdefiniowanie problemów.
4.    Minimalizowanie barier komunikacyjnych w kontakcie z rodzicami/opiekunami.
5.    Określenie zasad współpracy z rodzicami/opiekunami.
6.    Zasady rozmowy z trudnym lub roszczeniowym rodzicem/opiekunem.
7.    Sposoby organizacji zebrania oraz indywidualnego spotkania nauczyciela z rodzicem/opiekunem.

 

Prowadzący: Trener I stopnia, nauczyciel dyplomowany i były dyrektor szkoły. Ukończyła specjalistyczny kurs trenerskiw Szkole Twórczego Myślenia w Krakowie. Trenerka współpracująca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego
w przedszkolach i szkołach” , „Jak wspomagać szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych” oraz z Erą Ewaluacji w projekcie „Program wzmacniania efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap 3”. Certyfikowana trenerka i specjalistka z zakresu postępowania w sytuacji zagrożenia w placówkach oświatowych, prowadząca szkolenia w ramach  projektu pilotażowego MEN „Bezpieczna szkoła. Bezpieczna przyszłość“. Autorka scenariuszy i materiałów w zakresie planowania i monitorowania pracy nauczyciela i dyrektora oraz kształtowania kompetencji kluczowych w przedszkolu. Lider zmian pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( certyfikat MEN).Trener Kinezjologii Edukacyjnej metodą Paula Dennisona. Specjalizuje się  również w szkoleniach z umiejętności osobistych jako  Praktyk Programowania Neuro – Lingwistycznego, Praktyk PureMind Coaching. Posiada certyfikat Praktyka Programowania Neuro – Lingwistycznego Biznesie oraz Menedżer Wyższego Szczebla. Ukończyła studia wyższe magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne z zakresu: oligofrenopedagogiki, organizacji i zarządzania oświatą, terapii pedagogiczne oraz liczne kursy trenerskie doskonalące warsztat. Autorka innowacji pedagogicznych i programów.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.