KONTAKT
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

 

Wrocław
ul. Wagonowa 12, 53-609 Wrocław

tel. 513 759 179
email: szkolenia@rodn.pl

Warszawa
ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel. 22 827 01 37
email: szkolenia@rodn.pl

 

Formularz kontaktowy