KONTAKT
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Wrocław
ul. Wagonowa 12, 53-609 Wrocław
tel. 71 342 27 74
email: szkolenia@rodn.pl

 

Warszawa
ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel. 22 827 01 37, 509 846 468
email: szkolenia@rodn.pl

Formularz kontaktowy