Standard szkoleń

Standard szkoleń

Szkolenia RODN podlegają standaryzacji. Wynika ona z procedur wewnętrznych przyjętych w RODN oraz ze spełnienia Standardu Usługi Szkoleniowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Na szkolenie RODN składają się:

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY DLA STAŁYCH KLIENTÓW RODN

RODN gwarantuje stałym klientom 10% rabat przy zakupie 3 i 5 szkolenia opłaconego w jednym roku szkolnym.

CATERING DLA UCZESTNIKÓW

Podczas seminariów (szkoleń otwartych) dodatkowo zapewniamy dla uczestników catering. Jego zakres uzależniony jest od czasu trwania spotkania:
w cenę 4-godzinnego seminarium wliczona jest przerwa kawowa, w cenie 6-godzinnych zajęć uwzględniono dwie przerwy kawowe, cena 8-godzinnego szkolenia zawiera dwie przerwy kawowe i lunch.

EWALUACJA SZKOLEŃ

Ewaluacja szkoleń prowadzona jest na zakończenie wszystkich kursów organizowanych przez RODN. W jej trakcie uczestnicy oceniają pracę trenera, merytorykę i organizację szkolenia oraz określają jego użyteczność. Wyniki ewaluacji opisywane są w raporcie, który przekazujemy dyrektorowi placówki.

ZAŚWIADCZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU RODN

Wszyscy uczestnicy szkoleń RODN otrzymują zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu, wydane na podstawie § 22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. poz. 1591).
Dobra jakość zaświadczeń umożliwia nauczycielom przechowanie ich i dołączenie do dokumentacji awansu zawodowego. Na życzenie naszych klientów wystawiamy duplikat zaświadczenia.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Na każdym szkoleniu RODN wszyscy uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, na który składa się skrypt szkoleniowy, handouty do ćwiczeń i długopis. Materiały szkoleniowe stanowią wygodne podręczne źródło wiedzy, które wykorzystywane jest również po zakończonym szkoleniu do dalszego samokształcenia.

REALIZACJA SZKOLENIA WYBRANEGO Z OFERTY RODN

ODN oferuje różnorodną tematykę szkoleń zamkniętych dla rad pedagogicznych:
– przedszkoli,
– szkół podstawowych,
– gimnazjów,
– szkół ponadgimnazjalnych,
– innych placówek oświatowych.

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Diagnoza potrzeb szkoleniowych nauczycieli i dyrektorów przeprowadzana jest indywidualnie dla każdego naszego klienta. Po zakończonej diagnozie dyrektor otrzymuje raport z wynikami diagnozy. RODN prowadzi również ogólnopolskie badania potrzeb szkoleniowych nauczycieli. Ostatnie zostało przeprowadzone na przełomie 2013 i 2014 roku, a uczestniczyło w nim około 1000 respondentów.