OFERTA

OFERTA

W naszej ofercie znajdą Państwo:

SZKOLENIA I KURSY DOSKONALĄCE

Szkolenia zamknięte dla rad pedagogicznych i kursy doskonalące otwarte dla nauczycieli, kadry kierowniczej i pracowników oświaty, projektowane są w celu nabycia przez uczestników praktycznych umiejętności. Tę formę doskonalenia proponujemy w formule otwartej, uwzględniającej zróżnicowaną specyfikę grupy i zamkniętej – dostosowując ich zawartość merytoryczną, czas, sposób i miejsce realizacji do potrzeb konkretnego klienta. Uczestnicy szkoleń uzyskują określone kompetencje, które mogą wykorzystać w pracy zawodowej. Na zakończenie otrzymują dyplom ukończenia kursu doskonalącego.               

Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą szkoleń:

KONFERENCJE I SEMINARIA

Proponujemy spotkania tematyczne, organizowane często w obecności mediów, podczas których omawiane są zagadnienia związanem z aktualnymi trendami, problemami i rozwiązaniami, mającymi bezpośredni i pośredni wpływ na nowoczesną edukację.

RODN W KOMPLEKSOWYM WSPOMAGANIU ROZWOJU SZKÓŁ

Od 2013 roku jesteśmy wykonawcą usług szkoleniowych w ramach działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
(projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III-Wysoka jakość systemu oświaty).

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo: