Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - PROJEKTY W RAMACH DZIAŁANIA 3.5 POKL+

 3.5 iStock 000016696599XXLarge

Miło nam poinformować, że Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest Wykonawcą realizacji form doskonalenia nauczycieli  w postaci warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych, wykładów  oraz spotkań sieci, w ramach działania 3.5 POKL Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, w projektach:

 

 

 

- Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego- RPW w roku szkolnym 2012-2013/2013-2014.

 

- Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego- sieci w roku szkolnym 2013-2014/2014-2015.

 

- Poprawa jakości doskonalenia nauczycieli w Powiecie Milickim - RPW w roku szkolnym 2013-2014/2014-2015.

 

- Poprawa jakości doskonalenia nauczycieli w Powiecie Milickim- sieci w roku szkolnym 2013-2014/2014-2015.

 

- Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża – RPW w roku szkolnym 2013-2014.

 

- Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża – sieci w roku szkolnym 2013-2014.

 

- Nauczyciel Doskonały (miasto Płock)- RPW warsztaty, konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne - RPW w roku szkolnym 2013-2014.

 

- Doskonalenie nauczycieli w powiecie gostyńskim- RPW w roku szkolnym 2013-2014.

 

- Rudzki nauczyciel – sprawny badacz (wybrane placówki) - RPW w roku szkolnym 2013-2014.

 

- Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim- RPW w roku szkolnym 2013-2014.

 

 

 

 Łącznie przeszkoliliśmy 167 placówek w ilości 8086 godzin.

 Wszystkie Projekty otrzymały potwierdzenie należytego wykonania usługi.

 

 

 

W roku szkolnym 2014/2015 rozpoczęliśmy współpracę w projektach:
- Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia – RPW w roku szkolnym 2014-2015.
 
- Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego - RPW w roku szkolnym 2014-2015.
 
- Doskonalenie nauczycieli w powiecie gostyńskim – sieci współpracy w roku szkolnym 2014-2015.
 
- Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz - RPW w roku szkolnym 2014-2015.
 
- Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim – 5 RPW oraz 9 sieci współpracy w roku szkolnym 2014-2015.
 
- Poprawa systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Lwóweckim – RPW oraz sieci współpracy w roku szkolnym 2014-2015.
 
- Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża – sieci współpracy w roku szkolnym 2014-2015.
 
- Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim - RPW oraz sieci współpracy w roku szkolnym 2014-2015.
 
- Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim - RPW w roku szkolnym 2014-2015.
 
- Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim – cząstkowe RPW oraz sieci współpracy w roku szkolnym 2014-2015.