Akademia wychowawcy. Jak kształtować postawy oraz kompetencje osobiste i społeczne uczniów?

Akademia wychowawcy. Jak kształtować postawy oraz kompetencje osobiste i społeczne uczniów?

Cele ogólne:
Określenie kompetencji i roli wychowawcy klasy oraz czynników wpływających na procesy wychowawcze. Kształtowanie umiejętności wpływających na efekty wychowawcze. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. Doskonalenie umiejętności budowania zespołu, określania granic i tworzenia zasad wpływających na bezpieczeństwo emocjonalne uczniów.

Program szkolenia
I. Rola wychowawcy klasy
1. Tworzenie definicji własnej „wychowawca”.
2. Opracowanie Dekalogu wychowawcy w oparciu o wybrane cytaty Janusza Korczaka.
3. Sylwetka idealnego wychowawcy, określenie jego atrybutów i cech.
4. Identyfikacja mocnych stron i obszarów do rozwoju.
5. Odkrywamy nasze wartości i potrzeby.
6. Emocje jako zasoby. Paleta emocji.
7. Wzorce językowe. Komunikat w oparciu o model „Porozumienia bez przemocy”
Marshalla Rosenberga.

II. Budowanie zespołu
1. Czynniki wpływające na efektywną współprace w zespole.
2. Wychowawca jako lider zespołu.
3. Kompetencje osobiste i społeczne jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw –
sylwetka absolwenta
4. Budowanie poczucia bezpieczeństwa – nasze granice.
5. Zasady współpracy w zespole. Jak tworzyć i przestrzegać?
6. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości
o zdrowie.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.