Błędy metodyczne w pracy z klasą (uczeń zmotywowany i zdemotywowany, uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych)

Błędy metodyczne w pracy z klasą (uczeń zmotywowany i zdemotywowany, uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych)

Cel

Praktykowanie umiejętności minimalizacji błędów metodycznych.

Program
  1. Definicja i zakres motywacji, motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.
  2. Skutki braku motywacji.
  3. Proces motywowania uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (pozytywna atmosfera, nauczyciel wspierający, komunikacja z uczniami, stosowanie się do zaleceń opinii oraz indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów).
Prowadzący

Praktyk, edukator z wieloletnim doświadczeniem na rynku edukacyjnym.

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.