BYOD w nauczaniu matematyki

BYOD w nauczaniu matematyki

Cele:    

1.    Przygotowywanie nauczycieli do nowoczesnego podejścia pedagogicznego i korzystania z technologii mobilnej w trakcie zajęć z uczniami.
2.    Przedstawienie możliwości i korzyści edukacyjnych ze stosowania nowych rozwiązań technologii mobilnych i narzędzi cyfrowych w tym w realizacji podstawy programowej z matematyki.
3.    Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów.

 

 Program:

1.    BYOD w nauczaniu (Bring your own device). Zasady pracy z wykorzystaniem różnorodnych urządzeń i programów.
2.    Celowe wykorzystywanie TIK w realizacji podstawy programowej z matematyki.
3.    Kody QR, Plickers, Clas Dojo, LearningAps, Kahoot i inne aplikacje- ich potencjał edukacyjny i sposób na rozwijania kreatywności, przedsiębiorczości oraz kompetencji matematycznych i cyfrowych uczniów.
4.    Przykłady dobrych praktyk.

 

Prowadzący:

doradca metodyczny matematyki w latach 2000-2018, edukator TIK, ekspert ds. awansu zawodowego, egzaminator OKE. Preferuje nowoczesny styl nauczania, m.in. z wykorzystaniem TIK oraz nacisk na rozwijanie kreatywności i twórczego potencjału uczniów, co znacząco wpływa na efektywność nauczania i sukcesy uczniów na egzaminie i w dalszej karierze zawodowej.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.