III Kongres Edukacja i Rozwój

    W dniach 27-28 października 2016 r. zapraszamy nauczycieli, dyrektorów przedszkoli oraz szkół, a także psychologów i pedagogów na III Kongres Edukacja i Rozwój. Kongres jest spotkaniem pasjonatów edukacji, integrującym środowisko wokół najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju jednostek i społeczeństwa.    

XVII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli

    Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (RODN) serdecznie zaprasza w imieniu Wolters Kluwer – Wydawcy miesięcznika Dyrektor Szkoły na XVII Krajową Konferencję Dyrektorów Szkół i Przedszkoli w ramach II Kongresu.