Dostosowanie wymagań i konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych – terapeutycznych dla uczniów ze spektrum autyzmem i zespołem Aspergera.

Dostosowanie wymagań i konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych – terapeutycznych dla uczniów ze spektrum autyzmem i zespołem Aspergera.

Cele ogólne:

 1. Poznanie specyfiki rozwoju dziecka z zaburzeniami neurorozwojowymi – autyzm , zespół Aspergera.
 2. Podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z uczniem z zaburzeniami neurorozwojowymi (autyzm, zespół Aspergera).
 3. Analiza sposobów i metod dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb dziecka ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.

Treści szkolenia:

 1. Czym jest autyzm i zespół Aspergera?
 2. Tacy jak Wy – świat dziecka z autyzmem.
 3. Wykorzystanie technik behawioralnych w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
 4. Programy terapeutyczne i strategie proaktywne.
 5. Techniki nauczania dzieci z autyzmem.
 6. Alternatywne metody komunikacji.
 7. Strefa najbliższego rozwoju a dostosowanie wymagań edukacyjnych.
 8. Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania – cele szczegółowe i długoterminowe.
 9. Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych.
 10. Rola rodziców w funkcjonowaniu dziecka ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.  Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.