Elektroniczna diagnoza potrzeb szkoleniowych

Elektroniczna diagnoza potrzeb szkoleniowych

 

Szanowni Państwo,
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnej, elektronicznej diagnozie potrzeb szkoleniowych. Wyniki diagnoz pozwolą rozpoznać aktualne potrzeby szkoleniowe nauczycieli, dyrektorów, pedagogów, psychologów i pracowników oświaty.

 

 

 

 

Elektroniczna forma diagnozy skróci Państwu czas wypełnienia i przesłania formularza. W celu wybrania właściwej ankiety, prosimy o kliknięcie odpowiedniego linku.

 

 

Diagnoza potrzeb szkoleniowych dyrektorów, kadry menedżerskiej, psychologów, pedagogów
Diagnoza potrzeb szkoleniowych nauczycieli przedszkoli
Diagnoza potrzeb szkoleniowych nauczycieli szkół podstawowych
Diagnoza potrzeb szkoleniowych nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 

 

Wyniki przeprowadzonej diagnozy umożliwią merytoryczną aktualizację oferty szkoleń RODN, adekwatnej do zmieniających się warunków funkcjonowania polskiej oświaty.
Szkolenia RODN odpowiadające potrzebom nauczycieli, prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów i realizowane metodami aktywizującymi.

 

 

Dziękujemy za współpracę.
Z poważaniem
Zespół Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli