Gry i zabawy w edukacji matematycznej.

Gry i zabawy w edukacji matematycznej.

Cele:    

1.    Poszerzenie wiedzy na temat gier i zabaw matematycznych.
2.    Umiejętne włączenie do procesu nauczania odpowiednio dobranych gier i zabaw w zależności od możliwości intelektualnych uczniów.
3.    Przełamanie niechęci uczniów do matematyki, poprzez ciekawe i zachęcające do nauki gry i zabawy.
4.    Rozwijanie kompetencji matematycznych i informatycznych uczniów.

 

Program:

1.    Gry i zabawy matematyczne sposobem na efektywny rozwój kompetencji matematycznych
2.    Gry i zabawy matematyczne z użyciem kart i kostek.
3.    Matematyczne stacje badawcze.
4.    Gry i zabawy około programistyczne.
5.    Gry i zabawy matematyczne z wykorzystaniem tabletów i smartfonów.

 

Prowadzący: doradca metodyczny matematyki w latach 2000-2018, edukator TIK, ekspert ds. awansu zawodowego, egzaminator OKE. Preferuje nowoczesny styl nauczania, m.in. z wykorzystaniem TIK oraz nacisk na rozwijanie kreatywności i twórczego potencjału uczniów, co znacząco wpływa na efektywność nauczania i sukcesy uczniów na egzaminie i w dalszej karierze zawodowej.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.