I Ty możesz zostać przestępcą komputerowym?

I Ty możesz zostać przestępcą komputerowym?

Cele
 1. Uświadomienie uczestnikom w jaki sposób odpowiedzialnie korzystać z nowinek technologicznych, jak nadążyć za informacją i jak wykorzystać dobrą moc mass mediów na zajęciach lekcyjnych.
 2. Przypomnienie praw i obowiązków związanych z korzystaniem z Internetu.
 3. Przybliżenie informacji co powinno nas zaniepokoić w sieci, aby nie zostać oszukanym i samemu nie popełnić przestępstwa internetowego.
 4. Poznanie form przemocy w sieci.
 5. Wypracowanie procedur reagowania w szkole w sytuacji cyberprzemocy.
Program
 1.   Co dzieje się w sieci w ciągu 1 minuty.
 2. Przedstawienie wyników badań Norman H. Nie i Lutz Erbring „Internet i społeczeństwo”.
 3. Prawa i obowiązki w Internecie.
 4. Największe zagrożenia Internetowe – co nas powinno zaniepokoić.
 5. Zagrożenia społeczne a Internet.
 6. Uzależnienie od Internetu.
 7. Netoholizm – choroba XXI wieku.
 8. Eksperyment Susan Maushart „E-migranci”
 9. … i Ty możesz  zostać przestępcą (prawa autorskie, prawo cytatu, dozwolony użytek osobisty i publiczny, licencja, domena publiczna).
 10. Internet a prawo – co nas chroni?.
 11. Jak nie dać się oszukać w Internecie?
 12. Warunki udostępniania utworów.
Prowadzący

Nauczyciel geografii, wiedzy o społeczeństwie i matematyki, przez 12 lat doradca metodyczny.

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.